Upholding Human Dignity
In Defense of Human Rights
Thru Human Rights Education


Trail of Video Productions and Live-streamed Programs (JUNE 2017 - SEPTEMBER 2020)


InkluNasyon: EPILEPSY: ALAMIN AT UNAWAIN. - Sept 2, 2020

SeniorCITI: Edukasyon at Empleyo: Ano ang mga Karapatan ng Seniors? - Sept 1, 2020

PaDonatengSanity: MINDFULNESS: Focusing on the Now - Aug 31, 2020

Human Rights News Ngayon! MONDAY EXPRESS EDITION: EPISODE 7 AUGUST 31, 2020

HRNN MONDAY EXPRESS EDITION: EPISODE 7 - AUGUST 31,2020

TriMona Webinar "Be happy and healthy in a pandemic" - Aug 29, 2020

SeniorCITI: Tech Lolo: Mga Kwento ni Mon Isberto - Aug 29, 2020

May Dilag Ang Tula At Awit - Aug 28, 2020

Human Rights News Ngayon! FRIDAY EDITION: EPISODE 6 AUGUST 28, 2020

BABAYEnihan: Pakikiisa at Musika sa Panahon ng Pandemya EPISODE 4 (COVID-19 Fundraising LIVE) - Aug 28, 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50