Upholding Human Dignity
In Defense of Human Rights
Thru Human Rights Education


Trail of Video Productions and Live-streamed Programs (JUNE 2017 - SEPTEMBER 2020)


PaDonatengSanity: "On documentaries, mental health and storytelling" - July 13, 2020

Pagpupugay, Kasamang Lean! - July 10, 2020

SENIOR CITI: Alamin ang ating lakas para harapin ang CoVid - July 10, 2020

PaDonatengSanity: Why talk about Mental health now? not before, not later? - July 9, 2020

iDEFEND: Dila ng Dikta at Dahas - July 9, 2020

GREEN FAITH: The Catholic Church’s Clean Energy Campaigns: The Diocese of Maasin Experience - July 8, 2020

Women in the Frontlines: The Story of Locally-Stranded Women OFWs - July 8, 2020

Senior CITI: Universal Social Pension Part 2 - July 7, 2020

InkluNasyon "Karapatan ng May Kapansanan, sa Lahat ng Panahon: Proteksyunan, Tugunan! "- July 8, 2020

Yama't ngayo'y ika-128 na anibersaryo ng araw ng pagkatatag ng Katipunan (Hulyo 7, 1892), inihahando… - July 7, 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50