Upholding Human Dignity
In Defense of Human Rights
Thru Human Rights Education


Trail of Video Productions and Live-streamed Programs (JUNE 2017 - SEPTEMBER 2020)


SeniorCITI: Learning to become Senior Netizens Hanggang Facebook na lang ba? - July 31, 2020

Sanlacast: Ang topic ngayong araw ay ukol sa katatapos lamang na State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. - July 31, 2020

Fighting for What we Love: POSTMORTEM ON SONA 2020: USING THE CLIMATE LENS - July 30, 2020

Songmaking for Human Rights with Guest Mentor Ebe Dancel - July 30, 2020

PaDonateNgSanity: What it takes to have an ideal mental health space and community. - July 30, 2020

Women in the Frontlines: A Post-SONA Discussion – July 29, 2020

Inklunasyon: Dobleng diskriminasyon nga ba ang nararanasan ng mga kababaihang may kapansanan? - July 29, 2020

SeniorCITI: Nakakakuha ka ba ng DISCOUNT - July 28, 2020

#SANA: State AND the Nation Address - July 27, 2020

iDEFEND SONA ASSESSMENT - July 27, 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50