Upholding Human Dignity
In Defense of Human Rights
Thru Human Rights Education


Trail of Video Productions and Live-streamed Programs (JUNE 2017 - SEPTEMBER 2020)


iDEFEND: Inagawan. Ninakawan. Pinagsamantalahan. - July 2, 2020

GREENFAITH: No to Waste-to-Energy Incineration - July 1, 2020

Senior Citi: Universal Social Pension - June 30, 2020

iDEFEND: Dayalogo: Report sa Karapatang Pantao sa Pilipinas - June 30, 20200

InkluNasyon: Learners with Disabilities sa Learning Continuity Plan ng DepEd - July 1, 2020

PaDonatengSanity Disaster Risk Reduction and Mental Health - June 29, 2020

iDEFEND: Kontra Terorismo o Pang-Terror Mismo? - June 4, 2020

iDEFEND: Laban Para Sa Palaban - June 29, 2020

Asia Pacific Ecological Online Conference - June 27, 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50