Upholding Human Dignity
In Defense of Human Rights
Thru Human Rights Education


Trail of Video Productions and Live-streamed Programs (JUNE 2017 - SEPTEMBER 2020)

BMP: Kauri ng Manggagawang Kapamilya - May 6, 2020

KMU - DefendPressFreedom - May 5, 2020

PaDonatengSanity: Kwentuhan ng mga MH Professionals - May 4, 2020

Citizenship 101 "Global Community" - May 4

WOMEN IN THE FRONTLINES: Online Discussion on COVID19 Public Health System - May 4, 2020

iDEFEND: CoHRiD19 - May 4, 2020

Citizenship 101 "Friends and Family" - May 2, 2020

Citizenship 101 "Economic Disparity" - May 1, 2020

Aklasan sa Tahanan Laban sa Karahasan - May 1, 2020

iDEFEND: Laban Manggagawa - May 1, 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50