Upholding Human Dignity
In Defense of Human Rights
Thru Human Rights Education


Trail of Video Productions and Live-streamed Programs (JUNE 2017 - SEPTEMBER 2020)


Live coverage ng pagkilos ng iba't-ibang grupo sa ika-48 na paggunita ng deklarasyon ng Batas Militar. - Sept 21, 2020

Salamat TRIMONA Fundraising Gig - Sept 18, 2020

SeniorCITI: Health and Solid Waste Management - Sept 19, 2020

Sa Paglayang Minamahal - Sept 18, 2020

HRNN FRIDAY WEEKEND RECAP EDITION: EPISODE 12 - SEPTEMBER 18,2020

Songmaking For Human Rights + Sept. 17, 2020

KILOS KABATAAN: Youth and Mental Health - Sept 16, 2020

GREEN FAITH | On Manila Bay White Sand Makeover and the looming Reclamation Projects - Sept 16, 2020

PaDonatengSanity: EXPRESSIVE ARTS: Healing Through the Arts - Sept 14, 2020

SeniorCITI: Employed Seniors: Ano ang mga karapatan? - Sept 15, 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50