Upholding Human Dignity
In Defense of Human Rights
Thru Human Rights Education


Trail of Video Productions and Live-streamed Programs (JUNE 2017 - SEPTEMBER 2020)


SeniorCITI: Ano ang Pwede? Ano ang Bawal? - May 26, 2020

PaDonatengSanity: Gaming and Mental Health - May 25, 2020

DEADPOOR EPISODE 3 - "THE BOLD SINAT" - May 23, 2020

Fighting for What We Love - May 23, 2020

SeniorCITI: Kwentuhan ng mga Seniors - May 22,2020

May Dilag Ang Tula At Awit - May 22, 2020

SeniorCITI - May 22, 2020

iDEFEND: Kalma: Mental Health sa Gitna ng COVID - May 22, 2020

PaDonatengSanity: Sharing and Synthesizing Insights - May 21, 2020

GREENFAITH: Launching of Laudato SI'Green Campaign - May 20, 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50