Upholding Human Dignity
In Defense of Human Rights
Thru Human Rights Education


Trail of Video Productions and Live-streamed Programs (JUNE 2017 - SEPTEMBER 2020)


Sa Dulang ng Ama - Jun 16, 2017

Puhunan - Jun 15, 2017

Pedrong Pako - Jun 15, 2017

Paligid - Jun 15, 2017

Minsa'y Isang Bansa - Jun 15, 2017

Kapag Sinabi Ko Sa Iyo - Jun 15, 2017

Kababaihan - Jun 15, 2017

Itatawid, Ihahatid Kita - Jun 15, 2017

Eroplanong Papel - Jun 15, 2017

Ang Aking Kubo - Jun 15, 2017

Dam - Jun 13, 2017

Kasama - Jun 13, 20171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50