Upholding Human Dignity
In Defense of Human Rights
Thru Human Rights Education


Trail of Video Productions and Live-streamed Programs (JUNE 2017 - SEPTEMBER 2020)


KALAMBAG! Kalampag at Ambag ng Kabataan sa Gitna ng COVID - May 30, 2020

Fighting for what we Love- May 30, 2020

May Dilag Ang Tula At Awit - May 29, 2020

Senior CITI: Adult Learning and Education for Senior - May 23, 2020

Caution Composer at Work - May 28, 2020

iDEFEND: Our Health, Our Rights, Our Lives Commemorating International Day of Action for Women’s Health - May 28, 2020

Women in the Frontlines: Onlayn Talakayan Bahay at Pagawaan, Safe na ba sa Kababaihan? - May 27, 2020

Senior CITI: Ano ang Pwede? Ano ang Bawal? - May 26, 2020

Bigkas Hindi Bala - May 26, 2020

iDEFEND - May 26, 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50