Upholding Human Dignity
In Defense of Human Rights
Thru Human Rights Education


Trail of Video Productions and Live-streamed Programs (JUNE 2017 - SEPTEMBER 2020)


"Dimas Ayaran" Musicians Edition - June 16, 2020

Senior CITI: Ang Karapatan ng mga Seniors - June 16, 2020

iDEFEND: Hold the Line - June 15,2020

Samahan ang mga Iskolar ng Bayan sa pangalawang episode ng KALAMBAG: Kalampag at Ambag ng mga Iskolar ng Bayan sa gitna ng COVID - June 13, 2020

May Dilag Ang Tula At Awit - June 12, 2020

Protest Rally Against the "Terror Bill" - June 12, 2020

iDEFEND: Mananita ng mga Aktibista hindi Terorista! - June 12,2020

Senior CITI: Pagkain at Ginhawa - June 12, 2020

Rally Angels - June 12, 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50