Upholding Human Dignity
In Defense of Human Rights
Thru Human Rights Education


Trail of Video Productions and Live-streamed Programs (JUNE 2017 - SEPTEMBER 2020)

iDEFEND: Laban Manggagawa - May 1, 2020

AKLASAN SA TAHANAN - LABAN SA KARAHASAN - May 1, 2020

Mayo Uno Tema: Ang Malawakang Krisis ay Hudyat para sa Malalimang Pagbabago - May 1, 2020

PaDonatengSanity: how the perennial challenges of workers affect their mental health. - April 30, 2020

Citizenship 101 "Religious Prejudice" - April 30, 2020

Citizenship 101 "Personal Biases" - April 29, 2020

Green Faith: Under the Threat of COVID-19: Philippines' Healthcare System - April 29, 2020

DEFEND: Virtual tapikan, jamming, at kumustahan sa gawaing pangkultura sa gitna ng lockdown - April 29,2020

Bigkas Hindi Bala: Spoken Word Night - April 28, 2020

Citizenship 101 "Ecological Plunder" - April 28, 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50